Od dnia 01.10.2022 nastąpi stała zmiana harmonogramu pracy Poradni Dziecięcej.

Dostępność lekarzy w środy od godziny 8:00 do godz. 15:00.